Over de studie

Waarom is het onderzoek belangrijk?

Een langdurig verhoogde bloeddruk kan leiden tot bijvoorbeeld nierschade, een beroerte of een hartaanval (zie afbeelding hieronder). Het is dus van belang om de bloeddruk voldoende te verlagen. Naast het verminderen van zoutinname kan het nodig zijn hiervoor geneesmiddelen te gebruiken.

Bij sommige patiënten is het verlagen van de bloeddruk niet eenvoudig ondanks het gebruik van meerdere bloeddrukverlagers. Er zijn een paar manieren om de bloeddruk met operaties of andere ingrepen te verlagen, maar deze zijn erg risicovol en duur. Liever kijken we eerst of we de behandeling met bloeddrukverlagers kunnen verbeteren.

Om dus te zorgen dat patiënten met langdurig verhoogde bloeddruk ook een verlaging van de bloeddruk krijgen, willen we een nieuwe methode onderzoeken. Deze methode omvat 4 extra metingen om de concentratie van de gebruikte bloeddrukverlagende geneesmiddelen in het bloed te meten. Door deze gegevens terug te koppelen aan de patiënt proberen we de bloeddruk bij patiënten met een hoge bloeddruk beter onder controle te krijgen.