Meedoen

Wie kan er meedoen?

Er zijn verschillende criteria waar de deelnemers aan de studie aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de het onderzoek.

Patiënten kunnen meedoen als ze:

  • ouder zijn dan 18 jaar
  • bloeddruk > 135 en/of 85 mmHg (gemeten met een 24-uurs bloeddrukmeting)
  • 3 of meer verschillende bloeddrukverlagers gebruiken
  • gebruik van een diureticum (plastablet)
  • er geldt een minimumwaarde voor de nierfunctie

Patiënten die al meedoen aan andere onderzoeken die interventies doen op het gebied van de bloeddruk, kunnen niet meedoen aan de RHYME-RCT studie.

Ten slot kunnen patiënten alleen meedoen wanneer ze onder behandeling zijn bij een van de deelnemende artsen van een van de deelnemende centra. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact met ons opnemen via het formulier onder het kopje ‘contact’.